MUDr. Raduan Nwelati

Moje priorita

Evropská unie pomáhající a neomezující.

Evropská unie pomáhající a neomezující

v evropském společenství s právem na vlastní rozhodnutí

Evropská unie dlouhodobě přináší naší zemi, regionům i městům mnoho výhod, příležitostí i velmi prospěšných změn. Jistě se shodneme na tom, že zájmy naší země a jejích občanů musí být vždy na prvním místě. Proto i jako plnohodnotný člen Evropské unie, musíme nekompromisně hájit naše práva a tradice. Osobně jsem se nikdy nepřikláněl k úvahám o vystoupení z EU, myslím si, že bychom se měli spíše zaměřit na posilování naší pozice. Jen jako člen tohoto uskupení máme možnost ovlivňovat dění v Evropě. Jen jako člen můžeme využívat všechny výhody, které nám EU přináší. A jako člen, a zároveň i spolehlivý partner musíme být připraveni nejen výhody čerpat, ale také plnit povinnosti, které nám toto partnerství ukládá. To tak bývá.

 

Na druhé straně samozřejmě i já, stejně jako mnozí z Vás, vnímám, že ne všechna doporučení či nařízení přicházející z Bruselu jsou zcela dle našich představ. Osobně zastávám názor, že každé partnerství by mělo být pro obě strany prospěšné, ne omezující. Možná i proto mám často zcela odlišný pohled na věc a jako člen senátního Výboru pro záležitosti EU, dávám svůj nesouhlas v určitých oblastech i jasně najevo.

 

Jsem tedy i nadále připraven pracovat na tom, abychom v rámci EU dosáhli pozitivních změn. Budu nadále aktivně pracovat na posilování spolupráce našeho regionu s Evropskou unií, abychom mohli využít dostupné fondy a programy pro rozvoj naší infrastruktury, vědy, vzdělání a kultivaci prostředí, ve kterém žijeme. Je velmi důležité dbát na to, aby naše zájmy byly chráněny v rámci rozhodovacího procesu EU, a budu se aktivně zasazovat o to, abychom měli co největší vliv na rozhodnutí, která ovlivňují naše životy. Snažím se aktivně komunikovat s občany a stakeholdery, abychom společně určili, kam bychom měli dále směřovat v našich vztazích s EU.