MUDr. Raduan Nwelati

Moje priorita

Podpora spolkových činností v obcích.

Podpora spolkových činností v obcích

aktivita občanů v domovských obcích je základem silné společnosti

Srdcem našich měst a obcí jsou lidé, kteří se zapojují do spolkové činnosti. Tito dobrovolníci, aktivisté a členové komunitních organizací hrají klíčovou roli ve vytváření silných a soudržných místních komunit a k udržování tradic. V menších obcích jsou často právě tito lidé jediní, kteří se starají o kulturní život, pořádají různé společenské a sportovní akce a obohacují tak život nejen sobě, ale také svým dětem, svým sousedům a jejich dětem. Spolky a dobrovolnické organizace přinášejí nejen kulturní a společenskou rozmanitost, ale také řešení konkrétních problémů a potřeb našich občanů.

 

Jako senátor a primátor Mladé Boleslavi si všech těchto lidí a jejich práce velmi vážím. Podpora spolkové činnosti v našich obcích je pro mě jednou z hlavních priorit. Spolková činnost má neocenitelný vliv na naši komunitu, a já jsem přesvědčen, že se právě na tuto činnost se velmi často zapomíná. Je velmi důležité hledat možnosti pro jasná pravidla finanční podpory pro spolky a dobrovolnické organizace, aby mohly lépe plnit své poslání a rozvíjet své aktivity. Stejně tak je nutné udělat maximum pro snižování byrokratických překážek. Spolky se budou moci soustředit se na svou činnost. Neměly by být zatěžovány nadměrnou administrativou. V neposlední řadě se snažím zasazovat o vytváření společných prostor, jako jsou komunitní centra a kulturní zařízení, které budou sloužit jako místa setkávání a aktivit pro spolky.