MUDr. Raduan Nwelati

Moje priorita

Respekt k přírodě a prostředí, ve kterém žijeme.

Respekt k přírodě a prostředí, ve kterém žijeme

hledejme společnou rovnováhu pro naši budoucnost

Nejsem člověk, který dokáže přehlížet nebo snad bagatelizovat význam změn v prostředí, ve kterém žijeme. Na druhou stranu rozhodně nejsem ani tzv. „ekoterorista“, který by prosazoval nesmyslné a radikální kroky. Dnes již všichni dobře víme, že pokud nezměníme náš způsob života, budou mít příští generace vážný problém. To je bohužel již téměř nezpochybnitelná věc. Velká část společnosti si naštěstí potřebu změn uvědomuje a je dobře, že se některé věci již skutečně začaly měnit. To, že se ale mnohdy zcela vytrácí zdravý rozum, kdy se spousta změn provádí bezmyšlenkovitě, pouze za účelem zalíbení se jedné či druhé straně, dobře není. Takový přístup nás nikam nedovede.

 

Abychom skutečně mohli něco změnit, musíme nejprve změnit své myšlení. Respekt k přírodě a životnímu prostředí spočívá v uznání vzájemného propojení mezi člověkem a přírodou
a ve snaze, žít s ní v souladu. Společným cílem by měla být ochrana ekosystémů a zajištění udržitelné a zdravé planety nejen pro nás, ale i pro budoucí generace. Každý z nás musí nejdříve začít sám u sebe, zamyslet se, zda je jeho chování s tímto v souladu. Žijeme v konzumní společnosti a naše spotřeba je obrovská. To se týká nás všech, včetně těch, kteří si například koupí nový telefon a nechají se na něj natočit, jak se přilepují k silnici nebo ničí umělecká díla.

 

Je čas na vzájemný respekt a hledání rovnováhy, aniž bychom upřednostňovali extrémy na jedné či druhé straně. Když každý z nás začne nejdříve sám u sebe, budeme schopni více vnímat své okolí a snáz hledat řešení. Protože prosadit něco silou obvykle přináší jen krátkodobé úspěchy a my nemůžeme investovat čas do neustále se proměňujících řešení, která jsou vždy účinná jen na krátkou dobu.